Praca

Instytut Badań Opinii Radiowej IBOR poszukuje osób do współpracy w charakterze ankietera telefonicznego CATI!
Opis stanowiska: ankieter przeprowadza telefoniczne badania marketingowe i muzyczne dla największych stacji radiowych w Polsce.
Miejsce pracy: Kopiec Kościuszki (Kraków).
Oferujemy:
– dobrą stawkę godzinową + premię za każdą zrealizowaną ankietę
– elastyczne godziny pracy umożliwiające dopasowanie ich do innych zajęć (PRACA IDEALNA DLA STUDENTA)
– pracę w minimum 3 wybrane zmiany w tygodniu: od poniedziałku do piątku (15:45/16:45-21:00) lub w soboty (10:05-14:00 i/lub 14:10-18:05).
– współpracę w oparciu o umowę zlecenie, zapewniającą pełne świadczenia ZUS
– pracę w trybie ciągłym, nie projektowym
– możliwość zdobycia doświadczenia z zakresu prowadzenia badań marketingowych i społecznych oraz poznania specyfiki pracy w dużej firmie
– miłą atmosferę w pracy oraz dodatkowe bonusy: darmowe bilety do kina, zniżki Multisport i inne

Preferujemy studentów oraz uczniów szkół policealnych do 26 roku życia. Jeśli jednak nie spełniasz powyższych warunków nic straconego, zatrudniamy też osoby starsze!
Prześlij swoje CV na adres praca@ibor.pl. W nazwie pliku wpisz imię i nazwisko (np. nazwisko_imię.docx).

Czego oczekujemy od kandydatów?
– Komunikatywności, umiejętności prowadzenia rozmowy;
– Sumienności w wykonywaniu zadań;
– Punktualności;
– Dobrej dykcji i nienagannej wymowy;
– Wysokiej kultury osobistej i odpowiedzialności.

Prosimy o dołączenie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

  1. Administratorem Pani/Pana  danych osobowych w zakresie prowadzonej rekrutacji jest IBOR sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Kogucia 20/1, 30 – 222 Kraków, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie Wydział XI Gospodarczy KRS pod nr 0000717527, z kapitałem zakładowym w wysokości 5.000,00 zł, NIP 6762545043 – dalej „Administrator”.
  2. Z inspektorem można się kontaktować: Telefonicznie: +48 533853 819 lub listownie na adres: ul. Kogucia 20/1, 30 – 222 Kraków z dopiskiem na ręce IOD. Mailowo na adres: IOD@ibor.pl
  3. Pani/Pana dane osobowe w zakresie wymienionym w art. art. 221 § 1 kodeksu pracy będą przetwarzane w celu: realizacji procesu rekrutacji (podstawa prawna: 221 § 1 kodeksu pracy w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c. Rozporządzenia  z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – dalej „Rozporządzenie”) w ramach realizacji obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze danych. Podanie danych w tym zakresie jest dobrowolne, ale konieczne dla wzięcia udziału w rekrutacji.
  4. Pani/Pana dane osobowe w zakresie wizerunku będą przetwarzane jeżeli wyrazi Pani/Pan na to dobrowolną zgodę. Za wyrażenie zgody uznaje się przesłanie dokumentu rekrutacyjnego (w postaci CV) wraz ze zdjęciem (podstawa prawna: 221 § 1 kodeksu pracy w zw. z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia).
  5. Podanie danych w zakresie opisanym w ust.1 powyżej jest obowiązkowe, wyrażenie zgody na przetwarzanie wizerunku  jest dobrowolne i nie wpływa na możliwość udziału w rekrutacji (nie będzie podstawą niekorzystnego traktowania kandydata i nie będzie stanowiło przyczyny uzasadniającej odmowę zatrudnienia).  
  6. Zgoda, o której w pkt. 3 może zostać cofnięta w każdej chwili bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  7. Dane osobowe zbierane w celu realizacji procesu rekrutacji będą przetwarzane przez okres 60 dni licząc od zakończenia postępowania rekrutacyjnego. W razie cofnięcia zgody na wykorzystanie wizerunku dane te zostaną niezwłocznie usunięte.
  8. Dane osobowe będą udostępniane wewnątrz struktury organizacyjnej Administratora w związku z wykonywaniem zadań na poszczególnych etapach rekrutacji. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.  
  9. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych dotyczących swojej osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu oraz prawo do przenoszenia danych. Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych). Realizować prawa mogą Państwo kierując stosowną korespondencję np. listownie na adres Administratora lub mailowo na adres IOD@ibor.pl