Telefon

Telefon: +48 12 395 70 54

Email: biuro@ibor.pl

Instytut Badania Opinii IBOR
IBOR sp. z o.o.
ul. Kogucia 20/1, 30-222 Kraków
Wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie Wydział XI Gospodarczy KRS pod nr 0000717527, z kapitałem zakładowym w wysokości 5.000,00 zł, NIP 6762545043.